Pan Geodeta


Witam gorąco, zainteresowany, przyszły zleceniodawco! Pan Geodeta to ja, skromny Geodeta No.1. Geodezja towarzyszy mi w życiu od ukończenia szkoły podstawowej. Najpierw technikum geodezyjne, w którym byłem stypendystom Prezesa Rady Ministrów, ukończone z wyróżnieniem. Następnie studia wyższe w kierunku Geodezji i Kartografii na których to zdobyłem tytuły, najpierw inżyniera, później magistra. Funkcjonuję w branży geodezyjnej od 2000 roku. W przeciągu tych już prawie 17 lat pracy w branży, zdobyłem niezbędne uprawnienia do wykonywania samodzielnych czynności w dziedzinie Geodezji i Kartografii. Jestem osobą bardzo sumienną oraz dotrzymującą danego słowa. Zachęcam Cię przyszły zleceniodawco, do skorzystania z mojej oferty. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

Adres: Pionierów 6/5 52-112 Wrocław

Tel: +48.501343092

Adres korespondencyjny

Pan Geodeta

Pionierów 6/5

52-112 Wrocław

Oferta

Kompleksowo realizuję zlecenia dotyczące:

1) Podziałów nieruchomości oraz okazań granic działek

2) Map do celów projektowych w formie numerycznej (Autocad,

Microstation) oraz w formie analogowej

3) Pomiary powierzchni lokali

4) Geodezyjnej obsługi inwestycji, w tym:

a) wytyczenie budynków i budowli

b) wytyczenie sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy

c) pomiary powykonawcze

d) bieżąca obsługa inwestycji

Formularz kontaktowy

 ______  _  _  __  _   ___  
 /_____// | || | || | || | ||  / _ \\ 
 `____ ` | || | || | '--' || | / \ || 
 /___//  | \\_/ || | .--. || | \_/ || 
 `__ `   \____// |_|| |_||  \___// 
 /_//    `---`  `-` `-`  `---`  
 `-`